About Café&Co

As a self-employed, consultant, entrepreneur or freelancer, the job can be quite isolated. You have no natural colleagues or coworkers. Sitting at home working makes it easy to stagnate both professionally and socially. Many therefore choose to sit in a cafe and work. But there is still very limited contact with others, and most of the seats are usually not adapted to sitting with a computer and working. At Café&Co, we combine the best of three worlds: The creative and relaxing atmosphere of a cafe, ergonomically correct seating for work and an environment that encourages meeting with other people. Some call this a "coffice", ie a mix of coffee and office.

About coworking

"Coworking is a style of work that involves a shared working environment, often an office, and independent activity. Unlike in a typical office environment, those coworking are usually not employed by the same organization. Typically it is attractive to work-at-home professionals, independent contractors, or people who travel frequently who end up working in relative isolation." 

-----------------------------

Om Café&Co

Som egenföretagare, konsult, entreprenör eller frilansare kan jobbet vara ganska isolerat. Man har inga naturliga kollegor eller medarbetare. Att sitta hemma arbetar gör det enkelt att stagnera både professionellt och socialt. Många väljer därför att sitta i ett café och arbeta. Men det finns fortfarande mycket begränsad kontakt med andra, och de flesta av platserna är vanligtvis inte anpassade för att sitta med en dator och jobba. På Café & Co kombinerar vi det bästa av tre världar: Cafés kreativa och avkopplande atmosfär, ergonomiskt korrekt arbetssätt och en miljö som uppmuntrar möte med andra människor. Vissa kallar detta ett "coffice", det vill säga en blandning av kaffe och kontor.

Om coworking

"Coworking är en arbetsstil som innebär en gemensam arbetsmiljö, ofta ett kontor och en självständig verksamhet. Till skillnad från i en typisk kontorsmiljö brukar dessa arbetstagare vanligtvis inte vara anställda av samma organisation. Vanligtvis är det attraktivt för yrkesverksamma, oberoende entreprenörer eller personer som reser ofta, som slutar arbeta i relativ isolering." 

 

Contact details

Kungsbron 23
111 22 Stockholm
0720-14 21 60

Opening hours
Mon-Fri: 08-18

Contact
info@cafeco.se
www.cafeco.se